Studium


 

Reforma psychiatrické péče v ČR

Reforma psychiatrické péče v ČR - lektor: MUDr. Martin Hollý, MBA

Přednáška se zabývá popisem současného systému péče o duševně nemocné, mezinárodním srovnáním a popisem hlavních principů změny, kterou přináší implementace Strategie reformy psychiatrické péče. Tento strategický materiál připravilo Ministerstvo Zdravotnictví ČR v letech 2012 a 2013. Jeho implementace je podpořena evropskými zdroji v programovacím období 2014-2020. Přes tento fakt je změnový proces nadále významně závislý na schopnosti spolupráce jednotlivých zainteresovaných resortů. Psychiatrická péče, která má svoje těžiště ve zdravotnictví, je totiž jenom jednou součástí komplexní péče o lidi s duševním onemocněním. Přednášku Vám přinášíme díky spolupráci s firmou Mylan.

Prezentace je určena pro lékaře.

Absolvováním prezentace získáte: 3 kredity, číslo registrace 48670, obborným garantem je doc.MUDr. Martin Anders, Ph.D.
Cena 240 edubodů, nebo 240 Kč

Depresivní a úzkostné poruchy v naší době

Depresivní a úzkostné poruchy v naší době - lektor: doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.

V přednášce Martina Anderse se posluchači seznámí s problematikou a závažností depresivní poruchy, její prevalencí a genetickou predispozicí ke vzniku nemoci. Dozvědí se o jejím vlivu na jedince i společnost a o jejích ekonomických dopadech. Zajímavé je také propojení depresivní poruchy s jinými somatickými chorobami, vliv životního stylu, kouření a doby spánku na rozvoj deprese. Představeny budou posluchačům současné přístupy a metody léčby. Přednášku Vám přinášíme díky spolupráci s firmou Mylan.

Prezentace je určena pro lékaře.

Absolvováním prezentace získáte: 3 kredity, číslo registrace 48178, obborným garantem je doc.MUDr. Martin Anders, Ph.D.
Cena 240 edubodů, nebo 240 Kč