Alzheimerova choroba – současné možnosti léčby a moderní trendy výzkumu nových terapií

Alzheimerova choroba – současné možnosti léčby a moderní trendy výzkumu nových terapií

Anotace: Přednášku od docenta Romana Jiráka, předního odborníka na Alzheimerovu chorobu a další poruchy kognitivních funkcí, Vám přinášíme díky spolupráci s firmou Mylan. Přednáška je zaměřena na shrnutí směřování výzkumu Alzheimerovy choroby po stránce léčby. V úvodu přednášky jsou stručně shrnuty základní údaje o Alzheimerově chorobě, jejích neurodegenerativních faktorech, průběhu a také patofyziologii nemoci. Dále jsou popsány možnosti současně užívané terapie. Největší část přednášky je věnována seznámení posluchačů s rozsáhlým výzkumem, ve kterém se hledají různé terapeutické strategie léčby této choroby. Posluchači se seznámí i s aktuálním stavem výsledků testů jednotlivých nových látek pro léčbu Alzheimerovy choroby.

Doc. MUDr. Roman Jirák, CSc. působí více jak 40 let na Psychiatrické klinice 1. LF UK v Praze, kam nastoupil v roce 1969. Atestoval v oboru psychiatrie ( I. atestace v roce 1973,  II. atestace v roce 1980 ) a gerontopsychiatrie (2006).

Zabývá se demencí, farmakoterapií organických psychosyndromů a poruchami paměti. Je autorem nebo spoluautorem několika odborných knih.

Prezentace je určena pro lékaře.

Absolvováním prezentace získáte 3 kredity, číslo registrace 52355, obborným garantem je as. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D..
Cena 240 edubodů, nebo 240 Kč

Zhlédnutí kurzu je bezplatné. Pro získání certifikátu s počtem přidělených kreditů je nutné kurz uhradit. Informace o platbě a výběr platby následuje po závěrečném testu.

Obsah:

1. Úvod, Patofyziologie nemoci, Současné možnosti terapie
2. Vývoj nových inhibitorů mozkových cholinesteráz, Nefarmakologická terapie
3. Vývoj nových terapeutických strategií pro AD, závěr