Reforma psychiatrie

Reforma psychiatrické péče je velkým a diskutovaným tématem, které se týká nejen samotných psychiatrů, ale především pacientů a jejich příbuzných. Jedním ze zásadních prvků nového systému je vytvoření multidisciplinárních týmů, které mají fungovat v přirozeném prostředí pacientů. Díky reformě by měla být péče přístupnější a snahou je péči co nejvíce přesunout z nemocničních zařízení do center duševního zdraví (speciálních zařízeních).

Na toto téma neustále probíhá spousta zajímavých diskuzí a tiskových konferencí a nám bylo ctí se zúčastnit jedné z tiskových konferencí na téma „Pomůže léčbě poruch příjmu potravy reforma psychiatrie?“ Tisková konference se konala 7.6.2017 v Praze ve Faustově domě. Podařilo se nám natočit rozhovory se všemi zúčastněnými odborníky. Zde si můžete poslechnout jejich odpovědi na naše otázky.

 

Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.

vedoucí lékařka Centra pro léčbu poruch příjmu potravy Psychiatrické kliniky

Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc., je psychiatr a psychoterapeut. Vede specializované Centrum pro poruchy příjmu potravy na Psychiatrické klinice 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice.
Dlouhodobě se zabývá léčbou a výzkumem především v oblasti poruch příjmu potravy u nás i ve spolupráci se zahraničními centry.

Prof. MUDr. Aleksi Šedo

děkan 1. lékařské fakulty UK

Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. je český lékař, biochemik a patobiochemik.
Od roku 1997 vede společné pracoviště Fyziologického ústavu Akademie věd ČR a 1. lékařské fakulty - Laboratoř biologie nádorové buňky. V roce 2007 se stal přednostou Ústavu biochemie a experimentální onkologie 1. lékařské fakulty UK v Praze.
V letech roku 2005 až 2012 působil jako proděkan 1.lékařské fakulty Univerzity Karlovi v Praze pro grantovou problematiku a rozvoj. V roce 2012 byl zvolen děkanem téže fakulty.

MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA

náměstek pro vědu, výzkum a vzdělávání, zástupce ředitelky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA, promoval na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v oboru chirurgie, po skončení studia působil ve VFN jako lékař, dále mj. jako vedoucí odboru zdravotnických pojišťoven, primář I. Chirurgické kliniky či jako náměstek pro léčebnou péči. Od roku 2006 do roku 2009 působil jako ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

přednosta psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., je český psychiatr a sexuolog, přednosta Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze a byl dlouholetý předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP.
Je vedoucím Centra psychiatrických a behaviorálních věd 1.LF UK a VFN. Od r. 1983 působí jako soudní znalec v oboru psychiatrie a sexuologie. Jako první v České republice komputerizoval originální českou falografickou metodu. Založil program postgraduální vědecké přípravy Lékařské psychologie a psychopatologie na Karlově univerzitě.